gemberpot

Sipke van der Schaar schilderde de oud chinese gemberpot zoals veel schilders eind negentiende, begin twintigste eeuw. Zo’n potje werd ook geschilderd door Vincent van Gogh, Piet Mondriaan e.v.a.